Genel Sekreterlik

Dr. Ahmet DİNÇER

Dr. Ahmet DİNÇER

1976 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2007-2009 döneminde Amerika Birleşik Devletleri Duke Üniversitesi’nde Uluslararası Kalkınma Politikası bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İktisat doktora programından “Determinants of Sectoral and Firm Size Export Performance: Empirical Evidence from the Turkish Manufacturing Industry” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Çeşitli üniversitelerde (TOBB ETÜ, Başkent Üniversitesi) misafir öğretim üyesi olarak dersler veren Ahmet DİNÇER, küresel değer zinciri, ihracat performansı ve yeşil büyüme üzerinde çalışmaktadır.

Bankacılık sektöründe uzman olarak bir yıllık iş deneyiminin ardından 2001 yılında T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında (DPT) Planlama Uzman Yardımcısı olarak Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı. “Bankacılık Sektöründe Konsolidasyon, Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler” teziyle aynı Genel Müdürlükte Planlama Uzmanı olarak atandı.

Para ve kur politikası, finansal piyasalar, dış ticaret ve rekabetçilik, ekonomik büyüme ve kalkınma ile uluslararası sermaye akımları konularında uzmanlaştı. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Programın hazırlık çalışmalarında aktif olarak yer aldı. OECD komite toplantıları, IMF Stand-by görüşmeleri, Dünya Bankası projeleri, AB üyelik müzakereleri kapsamındaki çalışmalara katkı ve katılım sağladı.

2012 yılında Kalkınma Bakanlığında İç Denetim Başkanı olarak atandı. Kamu İç Denetim sertifikası ve Profesyonel Kamu İç Denetçisi (CGAP) sertifikası sahibidir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDDK) bünyesinde oluşturulan komisyon ve komitelerde üye ve eğitici olarak görev aldı. 2017 yılında Kalkınma Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına atandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte 2018 yılı Temmuz ayında kurulan T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına atandı. Kurumsal yönetim, risk yönetimi, bütçeleme ve raporlama, iç kontrol, izleme, değerlendirme ve denetim konularında çalışmalar yürüttü.

8 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.