Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğü

2023-12-28 13:45:38

Müdürlük, Odanın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi, ilgili uluslararası örgütlere üyelik süreçlerinin yönetilmesi, üye işletmelerin küresel ölçekte rekabet güçlerinin artırılması ve ihracat potansiyellerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

Müdürlük altında uluslararası ilişkiler ve dış ticaret alanlarında iki koordinatörlük bulunur.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

• Büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin yürütülmesini koordine etmek, ilgili uluslararası kuruluşlar hakkında bilgi toplamak, üyelik işlemlerini yürütmek ve üye olunan kuruluşlarda Odayı temsil etmek

• Doğrudan yabancı yatırımların bölgeye çekilmesi için yapılacak faaliyetleri belirlemek ve uygulamaya koymak

• Üye firmaların yabancı ülkelerde yaptıkları yatırımları izlemek; hedef ülkeler için doğrudan yatırım stratejisi hazırlamak; üyelerin yurt dışında kurdukları üretim tesisleri arasında iş birliği olanaklarını geliştirmek

• Yurt dışı ekonomik ve siyasi eğilimlerle ilgili düzenli aralıklarla rapor hazırlamak

• Büyükelçiler Resepsiyonunun organizasyonunu yapmak

• Faaliyet alanı çerçevesinde projeler yapmak; Odanın diğer birimlerince hazırlanan ve yürütülen yurt dışı projelere destek vermek

• Uluslararası heyet ziyaretlerinin organizasyonunu yapmak

• Görev alanıyla ilgili üye duyurularını yapmak

• Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak

Dış Ticaret Koordinatörlüğü

• Dış ticaret verilerini sistematik bir şekilde analiz etmek ve pazar trendleri, talep eğilimleri ve rekabet gücü hakkındaki bilgileri raporlamak

• Üye işletmelerin ve Oda yönetiminin yurt dışında çalışma ziyaretlerine katılımını ve fuar organizasyonlarını koordine etmek

• Yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonlarının koordinasyonunu sağlamak

• Yurt dışı hedef pazarlara ilişkin rakipler, pazar payları, tüketici tercihleri ve pazar trendlerini içeren rekabet analizleri yapmak

• Üyelerin ihracat kapasitelerini artırmak, ihracat yapmayan üyelerin ihracat potansiyelini ortaya çıkarmak üzere çalışmalar yapmak

• Dış ticaretin finansmanı, ödemeler, lojistik ve risk yönetimi konularında danışmanlık sağlamak, özellikle KOBİ ölçeğindeki üye işletmelerin dış ticaret işlemlerini güvenli ve verimli bir şekilde yürütmelerine yardımcı olmak

• Üyelerin yararlanması için dış ticaretin geliştirilmesi, rekabet gücünün artırılması ve pazar çeşitliliğinin yükseltilmesi amacıyla proje ve programlar geliştirmek ve uygulamak

• İhracat Destek Ofisi ile Dış Ticaret İstihbarat Merkezi çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek, bu alanlardaki faaliyetleri geliştirmek

• Görev alanı ve fuarlarla ilgili üye duyurularını yapmak • Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak