Bilgi Edinme Hakkı

2023-12-29 09:31:12

24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı T.C. Resmi Gazete, 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ve Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı T.C. Resmi Gazetede 2004/7189 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca, Odamız ile ilgili konularda yapılacak başvurular için, “Bilgi Edinme” Servisi’miz gereken hizmeti verecektir.

Odamız ile ilgili bilgiler, Web sayfamıza konulmuş olup,burada yer almayan hususlar için Bilgi Edinme Servisimize yazılı olarak veya elektronik ortamda müracaat edebilirsiniz.

Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular (0 312) 417 52 05 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise bilgi_edinme@aso.org.tr posta adresine yapılabilecektir.

Elektronik posta ve faks ile yapılacak başvurular, Bilgi Edinme Başvurusu Formları doldurularak yapılmalıdır.Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bilgi Edinme Başvurusu Formları:

1-) Gerçek Kişiler için


2-) Tüzel Kişiler için

 

İletişim

Adres: Atatürk Bulv. No: 193 Kavaklıdere /ANKARA

Faks: (0 312) 417 52 05

E-posta: bilgi_edinme@aso.org.tr