Belge Hizmetleri Müdürlüğü

2023-07-14 02:01:01
Aytul Düzgün Ulusoy
Belge Hizmetleri Müdürü
E-Posta: aytul.duzgun@aso.org.tr
Tel: 0312 417 12 00 - 1110

 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 12. ve 26. maddelerinde belirtilen işleri; aynı Kanunun ilgili maddeleri ve Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 27., 29., 30., 35., 36., 38., 39., 40., 41., 42. ve 45. maddeleri çerçevesinde, sözkonusu işler yapılmaktadır.

Belge Hizmetleri Müdürlüğü’nde 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu kapsamında üye firmalarımıza Kapasite Raporu düzenlenmektedir.

Kapasite Raporları; Sanayi Sicil Belgesi düzenlemesinde, ihracat-ithalat işlemlerinde, Yerli Malı Belgesi ve İmalat Yeterlilik Belgesi düzenlenmesinde, çeşitli sektörlere ait izin ve lisansların alınmasında, Dahilde İşleme İzin Belgesi Ekspertiz Raporlarında, yurtiçi ve yurtdışı fuar katılımlarında, Devlet İhalelerinde kullanılmaktadır.

Belge Hizmetleri Müdürlüğü’nde Kamu kuruluşları tarafından talep edilen Fatura Fiyat İncelemeleri, Kamu Kurumlarına Birim Fiyat Bildirimleri, İş Makinası Tescil Belgeleri, Fiili Sarfiyat Belgeleri, Dahilde İşleme İzin Belge Ekspertiz Raporları, Patent Kullanım Belgeleri, Yerli Malı Belgeleri, Fire Oranları Belgeleri, İmalat Yeterlilik Belgeleri, Yerli İmalat Durum Belgeleri, Kapasite Suret Tasdikleri , İmalatçı Belgeleri, Makine Parkı Tespit Raporları, Mücbir Sebep Belgeleri, Cari değer Tespit Raporları, Yerel Muhteva Ekspertiz Raporları, Gümrük Ekspertiz Raporları, Su İhtiyaç Belgeleri verilmekte ve Kamu Kurumlarınca istenen bilgiler araştırılarak bu konularda raporlar sunulmaktadır.

Ayrıca ihracat belgelerinin (ATR, EUR1, FORM-A ,Menşe Şehadetnamesi) satış ve onayları ile Mahrece İade Ekspertiz Raporları, Hariçte İşleme Ekspertiz Raporları, Ata Karnesi ve Türk Malı Belgelerinin satış ve onayları,Yatırım Teşvik Belgeleri düzenlenmektedir.