Üye İlişkileri Müdürlüğü

2023-12-29 11:29:57
Erdinç Karakılıç
Üye İlişkileri Müdürü
E-Posta: erdinc.karakilic@aso.org.tr
Tel: 0312 417 12 00/1000-1001

 

Sanayi sektörleri ile üyelerin sorun ve taleplerinin çözüme kavuşturulmasına ilişkin gerekli girişimlerde bulunmaya ve koordinasyon sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yürütür.

Müdürlük, üyelerin talep ve sorunlarına yönelik olarak ilk başvuru noktası olarak görev yapar.

Birimin diğer sorumlulukları:

Üyelerle iletişimi yönetmek ve iletişimi sürdürmek  

Üyelerin beklenti ve geri bildirimlerini değerlendirmek ve sonuçlandırılmasına yönelik işlemleri yürütmek  

Üye talep ve sorunlarının, ilgili birimlerle veya diğer kurumlarla iletişime geçerek çözümüne yönelik çalışmalar yapmak; talep ve sorunlara ilişkin veri tabanı oluşturmak ve raporlama yapmak  

Üyelerin bağlılığının artırılması için stratejiler geliştirmek; üye ilişkileri programları, etkinlikleri ve kampanyaları planlamak ve uygulamak  

Çeşitli kurumlarca yapılan liste çalışmalarında derece alan üyelerle gerekli iletişimi sağlamak  

Ankara sanayisi için yürütülen lobi faaliyetlerini takip etmek ve geliştirici rol oynamak, yapılan çalışmaları ve sonuçlarını düzenli aralıklarla üst yönetime raporlamak