TÜRKİYE-İSVEÇ EKONOMİ VE TİCARET ORTAK KOMİTESİ II. DÖNEM PROTOKOLÜ

2024-06-07 00:00:00
İşareti : 05/5000-1809

İrtibat: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen; Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi II. Dönem Toplantısı'nın Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat ile İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Johan Forssell'in eşbaşkanlıklarında, 3 Eylül 2024 tarihinde Stokholm/İsveç'te gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ekte yer alan taslak ''ETOK II. Dönem Protokolü''ne ilişkin görüş ve varsa ilave önerilerinizin mümkünse gerekçelendirilerek en geç 14 Haziran 2024 Cuma gününe kadar TOBB'a iletilmek üzere Odamıza (E-posta:dim@aso.org.tr) e-posta ile gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası