TİCARET BAKANIMIZIN IRAK ZİYARETİ HAKKINDA

2024-06-13 00:00:00
İşareti : 05/5000-1853

İrtibat: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen; Ticaret Bakanımızın önümüzdeki dönemde Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda; gerçekleştirilecek ziyaret esnasında üyelerimizce gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların 25 Haziran 2024 Salı gününe kadar TOBB'a iletilmek üzere, Odamıza (E-posta: dim@aso.org.tr) e-posta ile gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi