TAŞKIN KANUN TASLAĞI HAKKINDA

2024-06-04 00:00:00
İşareti : 00000013/-1752

İrtibat: cevik@aso.org.tr

Sayın Üyemiz, 

Tarım ve Orman Bakanlığının Türki̇ye Odalar ve Borsalar Bi̇rli̇ği̇ne ilettiği yazıda, Taşkın Kanununun görüşlere açıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda; söz konusu Kanun Taslağı, Gerekçe ve Görüş Bildirme Formu ekte sunulmakta olup, taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak, "Görüş Bildirme Formu"a işlenmek suretiyle, en geç 07.06.2024 tarihi mesai saati sonuna kadar cevik@aso.org.tr adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası