MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK FİRMA ÖN TALEP FORMU

2024-06-06 00:00:00
İşareti : 12/5000-1786

İrtibat: gym@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan yazıda, On İkinci Kalkınma Planı başta olmak üzere 2024-2026 Orta Vadeli Programın, 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Millî Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı hedefleri doğrultusunda mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının fırsat eşitliği temelinde artırılması ve mesleki eğitimin paydaş kurum ve kuruluşlarının süreçlere aktif katılımını esas alan iş birliği modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile yeni açılacak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları İlgi Yönerge doğrultusunda sahip oldukları/olacakları niteliklerine göre bölge okulu, ihtisas, sektör içi ve sektöre entegre özellikli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları olarak belirleneceği belirtilmektedir.

Bu doğrultuda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretimlerine devam eden öğrencilerin sektörel yoğunluğun bulunduğu yerlerdeki işletmelerde mesleki eğitime katılımlarının sağlanması adına, firmalara yönelik bir anket hazırlandığı belirtilmekte olup mesleki eğitime sektörün de katılımını sağlamak ve firma ön talepleri toplamak adına bu anket çıktıları doğrultusunda yol alınacağı belirtilmektedir.

Söz konusu anket https://anket.tobb.org.tr/#/anket/sektörel-okullar-firma-ön-talep-formu bağlantısında yer almakta olup çevrimiçi anketin 10 Haziran 2024 tarihine kadar doldurulması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi