DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ BASIMI VE "TÜRKİYE" İBARESİNİN KULLANIMI

2024-02-21 00:00:00
İşareti : 04/5000-645

İrtibat: ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; daha önce detaylı bilgisi verildiği üzere eski formatta basılan A.TR Dolaşım Belgeleri 31 Mart 2024 tarihine kadar kullanılabileceği için, söz konusu tarihten sonra Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat yapan ve bahse konu belgeleri kullanan ihracatçılarımızın mağdur olmamasını teminen,

1) Yeni formatta basımı yapılan A.TR Dolaşım Belgeleri stoklarında mevcut değil ise, eski formatta basımı yapılmış belgelerin 31 Mart 2024 tarihinden itibaren AB'ye ihracat işlemlerinde kullanılamayacağı dikkate alınarak, yeni formatta basılan belgelerin tedarik edilmesi,

2) Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi kullanma hakkında sahip YYS veya OKSB sahibi firmalar başta olmak üzere, AB'ye ihracat yapan üyelerimizin stoklarında bulunan ve eski formatta basımı yapılmış A.TR Dolaşım Belgelerinin, 31 Mart 2024 tarihi itibariyle kullanılamayacağı ve bu sürenin uzatılmayacağı hususları belirtilmektedir.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi