ASO’DA KOBİ’LER VE BİLİŞİM KONGRESİ

2024-04-30 00:00:00

Ankara Sanayi Odası ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) iş birliğinde düzenlenen 6. KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi, "KOBİ'lerde Dijitalleşme, Markalaşma ve Uluslararasılaşma" ana temasıyla gerçekleştirildi.

ASO’nun ev sahipliğinde düzenlenen kongreye, ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, ASO Bilgisayar Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar, ANGİKAD Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Gözde Diker, akademisyenler ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız,  Türkiye’nin Rekabet Gücü Endeksi’nde 47’nci, Dijital Rekabet Gücü Endeksi’nde 52’nci ve İnovasyon Endeksi’nde 37’nci sırada olduğunu kaydederek, “Genel Endeks’te 40 ila 52’nci sıra arasında dolaştığımızı görüyoruz. Devletin verimliliğini ise 38 ila 57 arasında dolaştığı gözükmekte. Diğer taraftan, yine İnovasyon Endeksi’nde 2007’de 45’inci sıradayken 2022’de dünyada 37’nci sırada yer alıyoruz. Benzer şekilde İnovasyon Endeksi’nin verileri de aynı şeyi söylüyor. Türkiye’nin son 15 yılda belirli bir çerçevede o kırılımı sağlayamayacak şekilde bir değişim yaşadığını görüyoruz. Türkiye’deki üniversitenin eğitim ve araştırma kapasitesi dünyada 60’ıncı sıradayken Türkiye’deki KOBİ’lerin sıralamasının 20’lere inmesi mümkün gözükmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

ASO olarak değişen dünyaya adapte olmaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Cansız, “ASO bundan önceki dönemde ulusal ve bölgesel kalkınmada rol alacak önemli projeler gerçekleştirdi. Teknopark’ı ve vakfı olan, eğitim ve mesleki eğitim konusunda önemli faaliyetler yürüten, AB ve Dünya Bankası ile çeşitli projeler yürütmüş, sanayide kritik rol oynayan ve Ankara sanayisini dönüştürmeye yönelik çalışmalara devam eden bir kurum rolünde. Son olarak faaliyetlerden bir tanesi de sanayinin dönüşümü için model fabrikanın kuruluşu olarak görebiliriz. Yeni dönemde ise geleneksel yaptığımız faaliyetlerin yanı sıra ASO’nun AR-GE yenilik, Start-up teknoloji girişimcilik, dijital ve yeşil dönüşüm ve yenilikçi sınıf üzerine daha ağırlıklı bir şekilde çalışma prensibi üzerinden hareket ederek bir çerçeve hazırladık. ASO’nun temel misyonları arasında KOBİ’lerin ihtiyaçlarını belirlemek, ölçeklenebilir çözümlere destekler vermek ve üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek yer alıyor” dedi.

Prof. Dr. Cansız, ASO’nun vizyonunun, Başkenti ileri teknolojiyi kullanan ve sürdürülebilir şekilde yüksek katma değer üreten lider sanayi kenti haline getirmek olduğunu da belirtti.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe de Türkiye Bilişim Derneği’nin sorumlu kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde KOBİ’lerin dönüşümü ve dijitalleşmesi için uzun yıllardır çaba gösterdiğini belirterek, “Raporlarımız ve yayımladığımız kitapların yanı sıra süreli yayınımız Bilişim Dergisi ile de bu konuya katkı vermekteyiz. Birkaç yıl öncesinden KOSGEB ile birlikte başlattığımız KOBİGEL destek programı da KOSGEB tarafından halen sürdürülmektedir. Bu etkinlik ile birlikte sanıyorum KOBİ konferanslarımız 2018 den bu yana 18’i buldu” dedi. 

Rekabet gücüne sahip olmanın en etkili yolunun bilim, teknoloji ve bilişimden geçtiğini ifade eden Aktepe, “Bilişim günümüzde rekabet gücünün ta kendisidir. Ürün ve hizmetlerin tasarım, üretim ve pazarlama süreçlerini, rekabet gücünü artık bilişim yetkinliği belirliyor” dedi.

Devlet tarafından sağlanan desteklerin bilişim alanında yerli ve milli değer üretimini özendirecek biçimde organize edilmesi gerektiğini ifade eden Aktepe sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemiz ciddi ölçüde bir jeopolitik baskı sürecinden geçiyor ve ekonomimiz bundan çok yara alıyor. KOBİ’ler, bir yandan hiç sonu gelmeyen ekonomik krizlerle boğuşuyor, küresel rekabetle baş etmeye çabalıyorlar, diğer yandan ulusal rekabetle başa çıkmaya çalışıyorlar. 3,5 milyon KOBİ’miz var. Ekonomimizin %90’ından fazlasını oluşturuyorlar. Sorunlarımız; finansmana erişim, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma. Ülkemizdeki KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının arkasında bu ve benzeri sebepler yatıyor.”

ASO Bilgisayar Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar ise günümüz dünyasında dijitalleşme, markalaşma ve dünyaya açılma isteğinin artık her sektör için vazgeçilmez hale geldiğini dile getirerek, “İşletmelerin bu konulara hakim olmaları ve stratejilerini bu doğrultuda belirlemeleri oldukça önemlidir. Bu dönüşüm, özellikle yapay zeka, otonom robotlar, büyük veri, yenilenebilen enerji teknolojileri, bulut bilişim, giyilebilir teknolojiler, akıllı sensör teknolojileri ve siber güvenlik gibi teknolojiler ve ürünler vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Dijitalleşme ile küresel gelişmeleri ve kendi dinamiklerimizi çözümleyerek, etkili politikalar geliştiren, teknoloji üreten ve rekabetçi olan bir şirket haline gelebilirsiniz. Geçmiş zamanda bulunduğu coğrafyadan çıkmaya korkan şirketler, bugün tüm dünyaya birkaç saniye içinde ürün ve hizmetlerimizi tanıtma şansına sahip. Bu nedenle; yeni dönem dijital ticaret sistemine de bir an önce adapte olmalıyız” ifadelerini kullandı.
Dördüncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0’la birlikte her şeyin çok hızlı bir şekilde geliştiğine ve dönüştüğüne dikkati çeken Başar, Endüstri 4.0’ın bütün parametrelerini kullanan sanayi kuruluşlarının yanı sıra merdiven altı olarak adlandırılan işletmelerin de dijitalleşmeyi kullandığını kaydetti.

Tüketim toplumu olmaktan çıkıp bir an önce üretim toplumuna dönüşmek gerektiğine vurgu yapan Başar, “Üreten toplumun bireyleri daha bağımsız, daha yetenekli, daha bir dayanışma kültürünü ve adil yaşamayı benimseyen insanlardır. 
Dijital dönüşümü benimsemek, kavramak ve bir şansa dönüştürmeyi başarmak zorundayız” dedi.

KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi, alanında uzman isimlerin sunumlarıyla devam etti.Ek Listesi