ASO BAŞKANI SEYİT ARDIÇ, 2023 BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ: “BÜYÜMENİN KAYNAĞI SINAİ ÜRETİM DEĞİL İÇ TÜKETİM”

2024-02-29 00:00:00

ASO BAŞKANI SEYİT ARDIÇ, 2023 BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ:

“BÜYÜMENİN KAYNAĞI SINAİ ÜRETİM DEĞİL İÇ TÜKETİM”

“SIKILAŞTIRMA ADIMLARINA RAĞMEN POZİTİF BÜYÜME ÖNEMLİ”

2023 4. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, “Yıllık ve çeyreklik bazda iç tüketim etkisiyle güçlü bir büyüme görüyoruz, ancak sanayi tarafında sınırlı artış dikkat çekici” dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 2023 yılının 4’üncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 4’lük büyüme rakamını değerlendirdi. Büyümeye sinai üretimin değil, özellikle canlı iç talebin kaynaklık ettiğinin görüldüğünü belirten Ardıç, “Sanayi sınırlı artarken, özel tüketim yüzde 12,8 arttı. Oysa ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretime büyük önem verilmesi gerekiyor” dedi.

İç piyasada atılan sıkılaştırma adımları ve küresel sıkılaşma eğilimlerine rağmen pozitif bir büyüme performansının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ardıç, Merkez Bankası’nın sıkılaştırıcı para politikası uygulamalarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisinin 4. çeyrekte henüz gözlemlenmediğini belirterek, “2024’ün ilk çeyreğinde iç talep ve üretimdeki azalış ile büyümede yavaşlama öngörmekteyiz” değerlendirmesinde bulundu.

ASO Başkanı Ardıç, şunları kaydetti:

“EKONOMİNİN ÜRETİM TARAFI YAVAŞLIYOR”

“İktisadi faaliyet kollarına göre büyüme verileri; inşaatta yüzde 7,8, sanayide yüzde 0,8 artış olduğunu göstermektedir. Sanayi sektörünün bir önceki çeyreğe göre sınırlı artışı dikkat çekici. Sanayi sektörü büyümesi, GSYH büyümesinin oldukça altında kalmıştır. Ürün üzerindeki vergilerin yüksek artış oranı dikkat çekicidir.

Diğer taraftan bir önceki çeyreğe göre gayri safi sabit sermaye oluşumunun GSYH içindeki payının gerilemiş olması, ekonominin üretim tarafındaki yavaşlamaya işaret ediyor.

“BÜYÜME TÜKETİM VE İTHALAT KAYNAKLI”

Harcamalar bakımından değerlendirildiğinde, tüketim harcamaları bir önceki çeyreğe göre bir miktar artmış olmakla birlikte, dördüncü çeyrekte de yüksek seyretmiştir. Büyümeye tüketimin ve ithalatın kaynaklık etmeye devam ettiğini görüyoruz. Net ihracatın büyümeye katkısı negatif. Bir önceki çeyreğe göre net ihracatın büyümeyi aşağıya çektiğini görüyoruz.

“SANAYİYE DESTEK BÜYÜME HIZINI ARTIRIR”

Sanayi sektörüne verilecek destek, orta ve uzun vadede verimlilik artışına bağlı olarak potansiyel GSYH büyüme hızını arttıracak, ekonomide genel verimlilik ve istihdam artışını destekleyecektir.

 

2024 yılı için makroekonomideki en önemli konu enflasyon olmaya devam edecektir. Enflasyonla mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürülmesini doğru buluyoruz. Sürdürülebilir bir büyüme için düşük enflasyon en önemli ön şarttır.”


Ek Listesi