ASO BAŞKANI ARDIÇ: KAYIT DIŞI İSTİHDAM EKONOMİK DENGELERİ BOZUYOR

2024-01-24 00:00:00

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen “Çalışma Koşullarına ve Çalışma Ortamına Yönelik Farkındalık Artırma Bilgilendirme Toplantısı”nda konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, “Düşük maliyetle işgücü sağlamaya çalışan işverenler, kayıt dışı istihdam ile rekabet avantajı elde etmeye çalışıyor, ancak bu durum ekonomik dengeleri bozuyor” dedi.

ASO ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen “Çalışma Koşullarına ve Çalışma Ortamına Yönelik Farkındalık Artırma Bilgilendirme Toplantısı” ASO Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıya ASO Başkanı Seyit Ardıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, ASO Genel Koordinatörü Yavuz Cabbar, bakanlık bürokratları ve ASO üyesi sanayiciler katıldı.  

ARDIÇ: DENETİM MEKANİZMASI GÜÇLENDİRİLMELİ

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, iş hayatında yaşanan önemli sorunların başında kayıt dışı istihdam geldiğine dikkat çekerek, “Ülkemizde kayıt dışı istihdam, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında yüzde 31 ile oldukça yüksek seviyede. Bu, ekonomik istikrarı tehdit eden ve çalışanların haklarını zayıflatan önemli bir sorun” ifadelerini kullandı. Sanayicilerin kayıt dışı istihdam sorununun etkilerini daha yoğun bir şekilde hissettiğini belirten Ardıç, şunları söyledi:

“Düşük maliyetle işgücü sağlamaya çalışan işverenler, kayıt dışı istihdam ile rekabet avantajı elde etmeye çalışıyor, ancak bu durum ekonomik dengeleri bozuyor. Özellikle denetim sadece sanayi bölgelerinde yoğunlaşırken, küçük sanayi sitelerinde bu denetim yeterince yapılamadığını gözlemliyoruz. Devletin denetim mekanizmalarını güçlendirmesi, kayıt dışı istihdamla mücadelede etkili bir araç olacaktır. Vergi kaçakçılığı ve sosyal güvenlik ihlalleri konusunda ciddi yaptırımlar uygulanması, işverenleri resmi kayıtlara geçmeyi teşvik edebilir.”

ARDIÇ: FİRMALARIMIZI BÜYÜTMEMİZ LAZIM

ASO Başkanı Ardıç, Türkiye’de toplam girişim sayısının yüzde 99,7’sini KOBİ’lerin oluşturduğunu, sadece binde üçünün büyük firmalar olduğunu belirterek, “Büyük firmalarımızın oranını yüzde 1’e çıkardığımızda dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline geliriz” dedi. Ardıç şöyle devam etti:

“50 ve daha fazla işçi çalıştıran şirketlerin yasal zorunlulukları büyümek isteyen birçok girişimciyi engelliyor. Firmaların çalışan sayısı arttıkça sorumlulukları da buna bağlı olarak artıyor. Engelli çalıştırma, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma ve avukat istihdamı gibi birçok yükümlülükle karşı karşıya kalıyoruz. İşletmelerin üzerlerindeki yükleri azaltacak, firmalarımızın büyümesinin önündeki mevzuat engellerini kaldıracak tedbirlerin mutlaka alınması gerekmektedir.”

ARDIÇ: İŞ KAZALARININ AZALACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ

Türkiye’de iş sağlığı ve iş güvenliğinin öneminin gün geçtikçe arttığını ve bu yönde yapılan düzenlemelerle yakın gelecekte iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalacağını öngördüklerini belirten Başkan Ardıç, “Buna karşın, özellikle iş kazalarında iş sahibi, yüklenici ve taşeron arasındaki müşterek müteselsil sorumluluğun gözden geçirilmesi iş dünyası için zorunluluk taşımaktadır. Sözleşme ile bütün sorumluluğun devredilmiş olmasına karşın, kendi uhdesinde olmayan işçilere dair yasal sorumluluk altında bulunmak hakkaniyete de aykırılık oluşturmaktadır” dedi.

ARDIÇ: İŞ KAZASI DAVALARI ÇOK UZUN SÜRÜYOR

İş kazalarına ilişkin davaların çok uzun sürmesinin adalet ve hakkaniyet duygusunu zedelediğini söyleyen Başkan Ardıç, “Bu davalardaki hesaplamaların yargılama tarihindeki asgari ücret üzerinden yapılması; yargılama aşamasının uzun sürmesi ile birlikte değerlendirildiğinde çok ciddi tazminatların ödenmesine neden olmaktadır. Zarar görenin zararının tazmini yanında yüksek oranda artan asgari ücret ile işverenin de büyük maddi tazminatla karşı karşıya kalmasının önüne geçilmesi gerekiyor. İş kazalarında işverenler bütün sorumluluklarını yerine getirmiş olsalar dahi davalar işçi lehine sonuçlanmaktadır” dedi.

ARDIÇ: BELGESİZ ÇALIŞANLARIN SAYISI ARTMAYA BAŞLADI

Başkan Ardıç, mesleki yeterlilikler kapsamında belge alma zorunlu olan mesleklerde kamu desteğinin kaldırılmasına da değindi. Zorunlu mesleklerde belgesiz çalışanların sayısının artmaya başladığına dikkat çeken Ardıç, “Bu desteğin kalkmasında merdiven altı diyebileceğimiz belgelendirme kuruluşlarının sınav bile yapmadan belge verdiklerini ve bu belgelerin bedellerini kamu desteğinde aldıklarını gördük. Hâlbuki kamu desteğinin kaldırılması yerine bu tür belgelendirilme kuruluşlarının yetkileri iptal edilmeliydi. Desteğin yeniden gündeme gelmesi her açıdan olumlu olacaktır” dedi.

ASO ÇALIŞMA GRUBU KURACAK

Ankara Sanayi Odası’nın, imalat sektöründeki çalışma koşulları, çalışanların mali hakları ve alternatif iş alanlarına göre iş gücü tercihleriyle ilgili kurumlarla birlikte bir Çalışma Grubu kurulmasına karar verdiğini belirten Ardıç, “Çalışmalar sonrasında Şubat ayı sonuna kadar bir rapor hazırlanması planlanmaktadır. Bahsi geçen çalışmalar için çalışma hayatı ile ilgili alanlarda uzman kişilerden oluşan bir Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grubunda bakanlığınızın temsilcilerini de görmek bizi memnun edecektir” ifadelerini kullandı.

Toplantıda iş başmüfettişleri; ücretler, işsizlik, çalışma süreleri, işçilerin refahı, kayıt dışılık, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, iş sağlığı ve güvenliği ile istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi çalışma şartlarına ve ortamına yönelik mevzuat hükümleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.Ek Listesi