ANKARA SANAYİ ODASI BAŞKANI SEYİT ARDIÇ, 2024 YILI 1. ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ

2024-05-31 00:00:00

ARDIÇ: SANAYİDE BÜYÜME BAZ ETKİSİNE RAĞMEN ÇEYREKLİK BÜYÜMENİN ALTINDA

ASO Başkanı Seyit Ardıç, yılın ilk çeyreğinde iç tüketim ve inşaat sektörünün etkisiyle yüzde 5,7 oranında büyüme gerçekleştiğini, ancak baz etkisine rağmen sanayi tarafındaki büyümenin çeyreklik büyümenin altında kalmasının dikkat çekici olduğunu söyledi. Ardıç, “Sıkılaştırıcı politika uygulamalarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisi ilk çeyrekte henüz tam olarak gözlemlenmedi. Yılın ikinci çeyreğinden sonra iç talep ve üretimdeki azalış ile büyümede yavaşlama ortaya çıkaracaktır. Bunun enflasyonun düşmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı önemli olacak” dedi. ASO Başkanı Ardıç, 2024 ilk çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre sanayi tarafında yüzde 4,9’luk bir büyüme görülüyor. Ancak büyük deprem felaketini yaşadığımız 2023’ün ilk çeyreğinde sanayi üretimindeki büyük daralmadan dolayı oluşan baz etkisini göz ardı etmememiz lazım. Buna rağmen, sanayi tarafındaki büyümenin, çeyreklik büyümenin altında kalması dikkat çekici.

Diğer taraftan büyümeye özellikle iç talebin ve inşaat sektörünün kaynaklık ettiğini görüyoruz. Özel tüketim yüzde 7,3 arttı. Deprem bölgesindeki yeniden yapılanma ve kentsel dönüşüm faaliyetleriyle yılın ilk çeyreğinde büyümenin lokomotifi yüzde 11,1 ile inşaat sektörü oldu. İnşaattaki büyüme, sanayi ve tarımın toplam büyümesinden daha yüksek. Ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretiminin mutlaka artırılması gerekiyor.

Net dış talebin büyümeye olan katkısının 5 çeyreğin ardından 1,6 puanla pozitif gerçekleşmesi olumlu bir gelişme. Özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa’da ekonominin çarklarının dönmeye başlamasının bunda katkısı var.

Yılın ilk çeyreğinde güçlü gelen büyüme verisi, dezenflasyon sürecinin nasıl sağlanacağı sorusunu da aklımıza getiriyor. Büyümeyi sürdürülebilir kılabilmek için enflasyonla mücadelenin, mutlaka yapısal reformlarla da desteklenerek kararlı bir şekilde devam ettirilmesi gerekiyor.


Ek Listesi