İnsan Kaynakları Müdürlüğü

2023-08-08 00:35:18
Sebat Aksoy
İnsan Kaynakları Müdürü
E-Posta: sebat.aksoy@aso.org.tr
Tel: 0312 417 12 00 - 1323

 

Odanın insan kaynaklarının verimli bir şekilde yönetilmesi ve çalışanların performanslarının değerlendirilerek yetenek ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş ve işlemler yürütür.

• İnsan kaynakları politikasını belirlemek

• İnsan kaynağına ulaşmak için ilan açmak, CV havuzu oluşturmak, başvuruları KVKK hükümlerine uygun şekilde saklamak,

• İK uygulamalarını (işe alım, izin, özlük, vb.) yürütmek

• Çalışanların performanslarına yönelik ölçütler koymak, izlemek ve değerlendirmek

• Çalışan eğitimlerini organize etmek

• Çalışanlar için sosyal faaliyetler düzenlemek

• İnsan kaynakları ile ilgili proje, koordinasyon, toplantı katılımları, iş birlikleri ve raporlamaları yapmak

• İş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin düzenlemeleri yapmak

• Görev alanıyla ilgili üye duyurularını yapmak

• Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak

• Sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyonu ve koordinasyonunu yapmak