İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

2023-12-29 09:35:17
Ugur Uygun
İdari ve Mali İşler Müdürü
E-Posta: ugur.uygun@aso.org.tr
Tel: 0312 417 12 00 - 1213

 

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Odanın faaliyet ve hizmetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde etkin bir şekilde ifa etmesi amacıyla idari, mali ve teknik iş ve işlemlerini yürütür.

Müdürlük altında idari ve mali işler alanlarında iki koordinatörlük bulunur.

İdari İşler Koordinatörlüğü

• Genel evrak işlerinin koordinasyonunu sağlamak

• Satın alma işlemleri ve sözleşmelerin takibini yapmak

• Santral hizmetlerini yürütmek

• Teknik hizmetlerin yürütülmesini sağlamak

• Ulaştırma hizmetlerini koordine etmek

• Güvenlik hizmet alımı ve koordinasyonunu sağlamak

• Temizlik hizmet alımı ve koordinasyonunu sağlamak

• Sosyal sorumluluk projelerinin (afet, vb.) koordinasyonunu sağlamak

• Fiziksel arşivi yönetmek

• Görev alanıyla ilgili üye duyurularını yapmak

• Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak

Mali İşler Koordinatörlüğü

• Kayıt ücreti, yıllık aidat ve munzam aidatın tahakkuku ile takip ve tahsilatını yapmak

• Belge ücretlerinin tahsilatını yapmak

• Fatura ödemelerini (sağlık, satın alma, vb.) yapmak

• Vergi ödemelerini yapmak 11

• İştirakler ve iktisadi işletmeler muhasebe işlemlerinin raporlarını hazırlamak

• Bütçe, tarife ve cetvelleri hazırlamak ve ilgili organlara raporlar sunmak

• Hesapları İnceleme Komisyonu çalışmalarının koordinasyonunu yapmak

• Odanın dış kurumlara üyelik aidatlarının takibini ve ödemelerini yapmak

• Proje hesaplarının takibini yapmak

• Banka mevduatlarını değerlendirmek

• Tüm muhasebe hesaplarını tutmak

• Maaş ödemeleriyle ilgili işlemleri yapmak

• Taşınır ve taşınmazlarla ilgili işlemlerin takibini yapmak

• Odanın kurum ve kuruluşlarla imzaladığı sözleşme ve protokollerin arşivlenmesini sağlamak

• Görev alanıyla ilgili üye duyurularını yapmak

• Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak

Muhasebe Faaliyetleri 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen gelirlerin ; aynı Kanunun ilgili maddeleri ve Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, tahakkuku ile takip ve tahsilatı yapılmaktadır.

Online Hizmetler

Online Hizmetler bölümünden Aidat borçlarınızı sorgulayıp ödeyebilir ve aynı zamanda aşağıdaki belgelerin talebinde bulunabilirsiniz.

Belgeler: 

a) Oda Sicil Kayıt Sureti (Türkçe / İngilizce) 
b) Faaliyet Belgesi (Türkçe / İngilizce)
c) İhale Durum Belgesi 

ODA GELİRLERİ

a) Kayıt ücreti.
b) Yıllık aidat.
c) Munzam aidat.
d) Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler.
e) Belge bedelleri.
f) Yayın gelirleri.
g) Bağış ve yardımlar.
h) Para cezaları.
ı) İştirakler karı.
j) Gemilerden alınacak ücretler.
k) Misil zamları.
l) Menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, şirket karları ve döviz gelirleri.
m) Tarife tasdik ücreti.
n) Sair gelirler.

AİDATLAR

Kayıt Ücreti

Üyenin Oda’ya kayıt olduğu yıl ödemek zorunda olduğu aidat.

Yıllık Aidat

Üyenin kayıtlı olduğu yıldan sonra her yıl ödemek zorunda olduğu aidat. (Ödeme zamanı : Haziran – Ekim aylarında iki taksitte )

Munzam Aidat
 

Üyenin bir yıl önceki Kurumlar / Gelir Vergisi Beyannamelerindeki Ticari Bilanço Karı / Ticari Kazanç üzerinden binde 5 oranında alınan aidat. Zarar edenler munzam aidat ödemez. ( Ödeme zamanı : Haziran – Ekim aylarında iki taksitte )

HİZMET ÜCRETLERİ VE BELGE BEDELLERİ

Odamızın diğer hizmet birimleri tarafından verilen belge ve hizmetler karşılığı alınan ücretlerdir.

AİDAT VE DİĞER ÖDEMELERİNİZİN YATIRILACAĞI BANKA ŞUBELERİ :

İşbankası Başkent Şb. IBAN NO: TR68 0006 4000 0014 2990 0037 53
Vakıfbank Merkez Şb. IBAN NO: TR56 0001 5001 5800 7300 0421 03
Halkbankası Org.San.Böl (410)Şb. IBAN No: TR35 0001 2009 4100 0016 0000 02
Garanti Bankası Yeni Sanayi Şb. IBAN NO: TR77 0006 2000 4200 0006 2943 78
Akbank Kavaklıdere Şb. IBAN NO: TR89 0004 6001 1688 8000 0945 88
Ziraat Bankası Sincan OSB-Ankara Ticari Şb. IBAN NO: TR93 0001 0019 2936 2699 2850 60

– Kredi kartları ile ödeme yapılabilir.

Mevzuat

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik

İrtibat Bilgileri

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Tel : +90 312 417 12 00
Faks : +90 312 417 52 05
E-posta : muhasebe@aso.org.tr