Kapasite Raporu Başvuru Formu

Sınai üretim, sınai hizmet ve maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren iki yıl geçerli olan bir belgedir.

Sanayi sicil belgesi alınmasında, ithalat-ihracat işlemlerinde, yerli malı belgesi taleplerinde, çeşitli sektörlere ait izin ve lisansların temininde, kamu ihalelerinde ve kamu desteklerinde (Yatırım Teşvik, Dahilde İşleme, KOSGEB vb) talep edilmekte olup Odamızca düzenlenmektedir.

Odamız eksperlerinin yapmış oldukları işyerinde inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca elektronik ortamda hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (T.O.B.B) onayını almak zorundadır. Kapasite raporları hesaplamalarında T.O.B.B. tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır.


KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT EVRAKLARI

(AŞAĞIDAKİ BELGELERİ LÜTFEN EKSİKSİZ TESLİM EDİNİZ.)


1. Kapasite Raporu Müracaat Formu (indirmek için tıklayınız)
2. Firma ve YMM/SMM Kaşe İmza onaylı Makine Teçhizat Listesi veya Makine Teçhizat Fatura Fotokopileri
3. Kiralık/Leasing ile Alınmış olan Makinelerin ilgili Sözleşmeleri, Proforma Faturaları ve Ödeme Planları
4. Onaylı Bilanço veya kurumlar beyannamesi
5. İmza Sirküleri
6. Vergi Levhası Fotokopisi
7. Son aya ait SGK E-Bildirge ve Tahakkuk Makbuzu
8. İş Yeri Kiralık ise Kira Sözleşmesi, Firmaya aitse Tapu Fotokopisi
9. Sanayi Sicil Belgesi (Varsa)
10. Son Aya Ait Elektrik Faturası
11. Kalite Belgeleri Fotokopileri
12. TOBB Kapasite Raporu Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont
13. ASO Kapasite Raporu Ücretinin Yatırıldığına dair Dekont

TOBB KAPASİTE RAPORU ONAY ÜCRETİ 3750 TL'dir.

(Aşağıdaki hesap numaralarından yalnızca birine yatırılacaktır)

1. Türkiye İş Bankası Akay Şubesi
IBAN NO: TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29

2. Halkbank Çukurambar Ticari Şubesi
IBAN NO: TR14 0001 2001 3110 0016 0000 38

3. Vakıfbank Merkez Şubesi
IBAN NO: TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13

4. Akbank Bakanlıklar Şubesi
IBAN NO: TR 35 0004 6001 5388 8000 0690 72

ASO KAPASİTE RAPORU ONAY ÜCRETİ SERMAYE DEĞERİ DERECE TUTAR
0,0-50.000 TL ARASI (5. DERECE) 3.630 TL
50.001- 250.000TL (4. DERECE) 5.780 TL
250.001-1.000.000TL (3. DERECE) 7.430 TL
1.000.001-10.000.000TL (2. DERECE) 9.100 TL
10.000.001 TL VE ÜZERİ (1. DERECE) 10.000 TL
**Not: Şube Başvurularında Merkezin Sermayesi Esas Alınacaktır.

Ödemeler, Odamız veznesine veya İş Bankası Başkent Şubesi IBAN: TR 68 0006 4000 0014 2990 0037 53 no’lu hesabımıza EFT/havale yoluyla ödenebilir.


Ayrıntılı bilgi Belge Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinden 0312 417 12 00 / 1130 - 1108 - 1123 numaralı telefon ile temin edilebilmektedir.

Kapasite Raporu Formu

Örnek: 03121234567
Örnek: 03121234567