ZORUNLU KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ HAKKINDA

2023-11-13

İşareti : 00000012/-3454

İrtibat : gym@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'dan gelen yazıya istinaden; 14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kooperatif Eğitimi Yönetmeliği" kapsamında; esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri, inşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler, ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk Lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 1000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatiflerin üyelerinin, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları gerektiği bildirilmiştir.

TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi (TOBB ETÜ-SEM)'in, Ticaret Bakanlığı tarafından "Eğitim Sağlayıcı" sıfatı ile yetkilendirildiği belirtilmiştir. İlgili yazıda, TOBB ETÜ SEM'in 13 Kasım 2023 tarihi itibari ile genel katılıma açık çevrimiçi bir eğitim planlamakta olduğu ve Kooperatifçilik eğitimi almak zorunda olan şirketlerin, TOBB ETÜ SEM ile irtibata geçilmesi bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

Ankara Sanayi Odası

ONLINE HİZMETLER