ZARARLI KİMYASALLARIN İHRACAT ve İTHALATINA İLİŞKİN PIC YÖNETMELİĞİ

    9 Mayıs 2017

İşareti : 05/5000-1307
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Bakanlık tarafından hazırlanan “Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına İlişkin PIC Yönetmeliği Taslağı “nın görüşe açıldığı bildirilmektedir.


Yazıda bahse konu taslak yönetmelik ve tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracat bildirimlerine ilişkin prosedüre dair bir rehber doküman hazırlandığı belirtilmiş olup, ilgili dokümanlara TOBB ana sayfasında yer alan “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” bağlantısında bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünden ulaşılabilmektedir.

Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 12.05.2017 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (ceyda.polat@aso.org.tr) e-posta ile ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası