YÜRÜRLÜK SÜRESİ DOLAN ULUSAL MESLEK STANDARTLARI

2021-02-23

İşareti : 08/5000-945

İrtibat : ik@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz,

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Meslek Standartları Daire Başkanlığından alının bir yazıda, Maden sektöründe yürütüldüğü ifade edilen çalışmalar kapsamında 2016 yılı içerisinde hazırlanan 8 adet Ulusal Meslek Standardının (UMS) ikinci beş yıllık yürürlük süresi dolduğu, bu UMS'leri kaynak alarak 8 adet Ulusal Yeterlilik (UY) hazırlandığı belirtilmektedir. 04 Nolu Cumhurbaşkanlığı Karamamesi'nin 252. maddesinin 3. fıkrasında "Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir" hükmünün yer aldığı bildirilmektedir. Yazıda devamla, Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelikte de "ilgili ulusal yeterliliğe kaynak teşkil eden ulusal meslek standardı veya uluslararası standartta değişiklik olması veya bu standartların yürürlükten kaldırılması durumunda ulusal yeterliliğin veya ilgili bölümünün güncellenmesine ya da yürürlükten kaldırılmasına ilişkin işlemler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre en geç bir yıl içerisinde yapılır" hükmü yer aldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Maden sektöründe hazırlanan ve http://Iink.myk.gov.tr/guncelleme linkinden ulaşabileceğiniz bahse konu ulusal meslek standartlarının güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere görüşleri olan üyelerimizin ilgili linkte yer alan formlar aracılığıyla 9 Nisan 2021 tarihine kadar elektronik ortamda bkarakaya@myk.gov.tr adresine ve ayrıca resmi yazıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu'na görüşlerini göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası