YÖNETMELİK TASLAĞI HK

    29 Kasım 2018

İşareti : 04/5000-3041
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, TGK Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği’ne ait taslak metnin www.tarimornan.gov.tr adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Taslakla ilgili görüşlerinizin taslak metinle birlikte web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak en geç 17.12.2018 tarihine kadar İlgili Genel Müdürlüğe ve elektronik ortamda kodeks@tarimorman.gov.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası