YÖNETMELİK TASLAĞI

2022-01-13

İşareti : 04/5000-228

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz;

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği)’nden alınan yazıda; Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun ve Kanunun uygulama yönetmeliği olan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla bu düzenlemeler kapsamında Bakanlıklarının görev alanına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine dair usul ve esasların yürürlüğe konulan yeni mevzuata uygun hale getirilmesi gereğinden hareketle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik taslağı hazırlandığı ifade edilerek taslak hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.

Bu itibarla, yönetmelik taslağına ilişkin önerilerinizin Bakanlığa iletilmek üzere 24.01.2022 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

 

Ankara Sanayi Odası

 

 


Ek Listesi:
Yönetmelik Taslağı.pdf
ONLINE HİZMETLER