YÖNETMELİK GÖRÜŞ TALEBİ

2022-06-22

İşareti : 04/5000-2630
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

 
Sayın Üyemiz;


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bir yazıda,  insan veya eşya taşımak amacıyla karayollarında seyreden tescilli veya tescilsiz, motorlu veya motorsuz araçlar le yabancı plakalı araçların yüklü ve yüksüz olarak uyacakları boyutları ve ağırlıkları belirlemek ve boyutları ve ağırlıkları itibariyle yasal sınırı aşan araçların trafiğe çıkış esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanan "Araçların Ağırlıkları, Boyutları ve Yüklenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı" ile ilgili olarak Odamız görüşleri talep edilmektedir. 


Bu itibarla, yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerinizin Bakanlığa iletilmek üzere en geç 30.06.2022 tarihine kadar  Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,


Ankara Sanayi Odası

 

 

 


Ek Listesi:
Yonetmelik Taslağı.pdf
ONLINE HİZMETLER