YILLIK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ (PGD) PROGRAMI

2022-11-17

İşareti : 04/5000- 4441

İrtibat : teknik@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen;  piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında 2023 yılı denetim programına alınacak ürünlerin tespit edilmesi çalışmalarının başladığı, 2023 yılı denetimlerinin daha etkin olabilmesi ve seçilen riskli ürünlerin en isabetli şekilde tespit edilebilmesi açısından gelecek görüşlerin önem arz ettiği belirtilmiştir. Ayrıca, tüketiciler, üreticiler ve kullanıcılar tarafından ulaştırılan şikayetler dikkate alınarak yoğun olarak kullanılan, yüksek risk taşıması muhtemel ürünlerin çalışmaya dahil edilmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sorumluluk alanında bulunan ürünler ekte yer almakta olup, kullanıcılar açısından ciddi risk taşıyan ve piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında öncelik verilmesi gerektiğini düşündüğünüz ürünlerin, TOBB’a iletilmek üzere en geç 18/11/2022 tarihine kadar Odamıza yazılı olarak ya da teknik@aso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Yıllık PGD Programı.pdf
ONLINE HİZMETLER