YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI

2021-07-16

İşareti : 05/5000-3134

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

16 Temmuz 2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde ülkemizin Avrupa Birliği'nin büyüme stratejisi olan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişikliklere uyum sağlamasını teminen Ticaret Bakanlığı tarafından kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde Yeşil Mutabakat Eylem Planı hazırlandığı belirtilmektedir.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı ülkemiz dış ticareti ile bağlantılı bir şekilde ilgili tüm politika alanlarıyla konunun bütünsel olarak ele alınmasında yol haritası görevi görmek üzere hazırlanmış olup 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi kapsamaktadır.

Söz konusu Genelge ve Eylem Planı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Yeşil Mutabakat Eylem Planı Ana Başlıkları

1.      Sınırda Karbon Düzenlemeleri

2.      Yeşil ve Döngüsel Bir Ekonomi

3.      Yeşil Finansman

4.      Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı

5.      Sürdürülebilir Tarım

6.      Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

7.      İklim Değişikliği İle Mücadele

8.      Diplomasi

9.      Avrupa Yeşil Mutabakatı Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri


Ek Listesi:
Genelge.pdf
YESIL MUTABAKAT v12 A4.pdf