“YENİLİKÇİ FİKİRLER VE TEKNOLOJİLER COVID-19 VE ÖTESİNE” YARIŞMA ÇAĞRISI

    23 Haziran 2020

İşareti : 05/5000-2878
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından alınan bir yazıda, Yatırım ve Teknoloji Tanıtım Ofisleri Ağı tarafından “Yenilikçi Fikirler ve Teknolojiler COVID-19 ve Ötesine” adlı bir yarışma çağrısının açıldığı belirtilmektedir.


Uluslararası yarışma çağrısı, COVID-19’un gelişmekte olan ülkelerde etkilerini ele alan ve ekonomilerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) ile uyumlu olarak daha esnek hale getirmeyi amaçlayan en yenilikçi çözümleri belirlemeyi amaçlamaktadır.


Çağrı, COVID-19 salgını ve ötesi ile ilgili dört stratejik kategoriye odaklanmakta olup başvurabilecekler, arak şirket, girişimciler, üniversiteler, inkübatörler, araştırma ve teknoloji merkezleri ve çağrıda listelenen diğer potansiyel başvuru sahipleridir. Söz konusu kategoriler aşağıda yer almaktadır:

1. Sağlık acil durumu: Teletip, Biyoteknoloji ve Dijital Sağlık, Korunma ve Kontrol

2. Enerji ve çevre: Tıbbi Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü, Sağlık Hizmetleri İçin Yenilenebilir Enerji, Su Yönetimi

3. Gıda ve tarım: Akıllı Gıda Lojistiği ve Dağıtımı, Kentsel Tarım, Kapsayıcı Yerel Pazar Ekosistemleri

4. Dayanıklı endüstriler ve altyapı: Koruyucu ve Tıbbi Ekipmanların Üretimi, Dağıtılmış Ağların ve Üretim Laboratuvarları (“fablabs”), Yeni Organizasyon Modelleri

Söz konusu yarışma çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.unido.org/global-call-itpos isimli web sayfasından ulaşabilmektedir. Ödül Töreni 14 Temmuz 2020’de canlı akışta gerçekleştirilecek olup, ayrıca kazananlara firmaların ürünleri/tekliflerine İtalya’daki EuroScience Open Forum 2020 ve EXPO Dubai 2021’de sergileme fırsatı verilecektir.

Başvuru yapmak isteyen üyelerimizin 30 Haziran 2020 tarihine kadar https://form.jotform.com/201414204366040 bağlantısından erişim sağlanabilen başvuru formunu doldurmaları hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası