YENİDEN KULLANILABİLİR AMBALAJLARIN DEPOZİTO UYGULAMALARI

2021-04-21
İşareti : 04/5000-1901
İrtibat : teknik@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde depozito uygulaması yapan,  piyasaya süren işletmelere yönelik olarak depozito uygulamaları ile geri kazanım katılım payı ilişkilendirmesine dair bilgilendirme yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası

Ek Listesi:
Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito Uygulamaları_656629-sayfalar-2-3.pdf