Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri Hk.

    21 Ocak 2020

İşareti : 04/5000-224
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; yatırım teşvik belgesine ilişkin yapılan iş ve işlemlerde, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 6. Maddesinin üçüncü fıkrası ve 15/06/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 23. Maddesinin beşinci fıkrası uyarınca işlem tahsis edilmesi hususunu içeren yazının sunulmakta olduğu belirtilmektedir.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek : Yazı (1 sayfa)