YAPI DENETİM FİRMALARI HAKKINDA

2021-11-24

İşareti : 04/5000-4978

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, özellikle son 1 yıldır Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yapı denetimi havuz sistemi ile birlikte yapı denetim kuruluşlarının il içi uzun mesafeleri gerekçe göstererek yapı denetim görevlerini kabul etmediği, bu sebepten dolayı ilçelerdeki yapı denetim faaliyetlerinin aksamasından dolayı beton dökümü başta olmak üzere inşaatlarda gecikme yaşandığı sıklıkla iletilmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu bağlamda; söz konusu taleplerin gerek yazılı gerekse sözlü olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iletilmekte olduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen cevabi yazılarda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşları, denetim elemanları ve diğer sorumlulara ilişkin somut bilgi ve belgeler ile başvurulması halinde ilgililer hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağı ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak il içi uzun mesafe gerekçesiyle görev kabul etmeyen yapı denetim kuruluşları ile ilgili somut bilgi ve belgelerin Bakanlığa iletilmek üzere (sektorler@tobb.org.tr) adresine iletilmesi talep edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla

 

Ankara Sanayi Odası

 

ONLINE HİZMETLER