Vergi Mükellefiyet Durumunun Kontrolü Hk.

2022-09-22

İşareti : 07/5000-3725
İrtibat : sicil@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,


5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 83.maddesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi hükümleri uyarınca Meslek Komiteleri ve Oda Meclisi seçimlerine seçmen olarak katılabilmek veya bu organlara seçilebilmek için ticari veya sınai faaliyet dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin Odamızdaki vergi kayıtlarını kontrol ederek, varsa hatalı kayıtlarını şirket kaşe ve yetkililerinin imzalarını içeren dilekçe ve ekinde sunacakları ilgili belgelerle Oda Sicil Müdürlüğü'ne başvurmak suretiyle düzeltmeleri gerekmektedir.


Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ve borç durumlarına ilişkin Oda kayıtları 26 Eylül 2022 tarihine kadar, https://www.aso.org.tr/vergidetay/ bağlantısında ve hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında Odamızın Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere adresinde, Sicil Müdürlüğünde (asma katta) incelemeye açık olacaktır.


Bu süre içerisinde vergi kayıtlarını düzeltme başvurusunda bulunmayan üyelerimizin Oda kayıtlarının doğru olduğu kabul edilmiş sayılacaktır.


Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

ONLINE HİZMETLER