VERBIS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI

    26 Haziran 2020

İşareti : 05/5000-2925
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile VERBİS’e kayıt tarihleri uzatılmıştır. Karara https://kvkk.gov.tr/Icerik/6750/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Alınan karar doğrultusunda;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getireceği son tarih 30.06.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine,
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getireceği son tarih 30.06.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine,
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getireceği son tarih 30.09.2020 tarihinden 31.03.2021 tarihine,
Kamu kurum ve kuruluşu olan veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getireceği son tarih 31.12.2020 tarihinden 31.03.2021 tarihine
ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası