Vakıfbank Sanayicilere İvme ve İstihdam Kredilerini Anlattı

   2019-11-21

Ankara Sanayi Odası ile Vakıfbank işbirliğinde düzenlenen “İvme Finansman Paketi ve İstihdam Odaklı İşletme Kredisi” bilgilendirme toplantısı ASO’nun ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO Başkan Yardımcıları Seyit Ardıç ve Mete Çağlayan, Vakıfbank Kobi Bankacılığı Pazarlama Başkanı Tevfik Erpek, Vakıfbank Kobi Bankacılığı Ürün Geliştirme ve Yönetimi Müdürü Kerem Can Gökkütük, Vakıfbank Çankaya Bölge Müdürü Haluk Duru, Vakıfbank Yenimahalle Bölge Müdürü Mustafa Kaya, ASO yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda sanayici katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, işletmelerin son dönemdeki kur şokuyla beraber erozyona uğradığını dile getirdi. Reel sektörün ödemeler ve tahsilatlar ile ilgili büyük sıkıntılar çektiğini dile getiren Özdebir, “Hazine ve Maliye Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu bu paket özellikle imalat sanayiindeki sıkıntıların aşılabilmesi için çok önemli” dedi.
Özel bankalardan finansman sağlamakta zorlanıldığı bir dönemde bu tedbirlerin oldukça yerinde olduğunu belirten Özdebir, ”Paketin etkisini belirleyici olan unsurların başında, finansman imkanının doğru firmalara sunulması gelmektedir. Can suyu olacak doğru firmalara kredi sağlanması, hem söz konusu firmaların ayakta kalmasına yardımcı olacak, aynı zamanda ekonomi genelinde kaynak kullanımında verimliliği sağlayacaktır” diye konuştu.

ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç ise, son aylardaki ekonomik toparlanmanın kalıcı olması halinde 2020’nin başlarından itibaren piyasaya etkilerinin görüleceğini belirtti.

Kamu bankalarının başlattıkları ivme finansman kredisi uygulamasının çok yerinde olduğunu dile getiren Ardıç, “Ülke olarak uzun süreli ve istikrarlı bir büyüme dönemine ihtiyacımız var. İnşaata değil, sanayiye dayalı bir büyüme stratejisine ihtiyacımız var. Düşük teknolojili ve düşük katma değerli sanayi ile büyüme yerine yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli sanayi yatırımları ile büyümeye ihtiyacımız var” dedi.

İVME finansman paketinin sanayicinin, üreticinin finansmana kolay erişimini uygun maliyetlerle mümkün hale getirdiğini ifade eden Ardıç sözlerine şöyle devam etti;
“Ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, ham madde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredilerini kapsıyor. Yatırım kredilerinde 10 yıla kadar İşletme kredilerinde 5 yıla kadar vade getiriliyor. İstihdam odaklı işletme kredisi ise ilave istihdama destek olmak için 5 yıla kadar vadesi uzayabilen bir kredi. Ancak, istihdam kredisinde tekstil ve konfeksiyon için bir ayrım yapıldığını diğer sektörlerde 200 bin lira olan çalışan başına kredi tutarının tekstil ve konfeksiyonda 100 bin lira olduğunu görüyoruz. Türkiye’de sanayinin, istihdamın ve ihracatın lideri olan bu sektörlerimize de ilave istihdam başına 200 bin lira kredi verilmesi gerekiyor. Uygulamada bu yönde bir değişiklik yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra Vakıfbank Kobi Bankacılığı Pazarlama Başkanı Tevfik Erpek “İvme Finansman Paketi ve İstihdam Odaklı İşletme Kredisi” hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
Sunumunda ivme finansman paketinde kredilerin üç temel sektöre verileceğini belirten Erpek, “Bunlar; Hammadde ve aramalı imalatı, makine ve teçhizat yatırımları ve tarım sektörü. İvme Finansman Paketi kredisinin genel şartları; komple bir yatırım projesi veya makine teçhizat alımı ya da OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların arsa alımına ilişkin ödedikleri katılım payları olacak. Krediye konu makineye ilişkin “Yerli Malı Belgesi” bulunmalı ve makine satıcısının NACE ya da GTIP kodu kredi için uygun olmalıdır. Krediler; 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olmak üzere 150 milyon liraya kadar yatırım kredisi, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz azamı 5 yıl olmak üzere 30 milyon liraya kadar da işletme kredisi olarak verilebilecek“ dedi.
Erpek, İstihdam Odaklı İşletme Kredisinin ise “imalat sektörü”, “hizmet sektörü”, “devam eden “konut projeleri” ve “yurt dışı müteahhitlik sektörleri” olmak üzere istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda, düşük maliyetli işletme kredisi olarak kullandırılacağını söyledi.
Vakıfbank yöneticileri sunumların ardından sanayicilerin sorularını da yanıtladılar.


ONLINE HİZMETLER