V. ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ULUSAL KONGRESİ

    19 Kasım 2019

İşareti : 05/5000-3333
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

V. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, “Toplumsal Fayda İçin Üniversite Sanayi İş Birliğinde Arayüzlerin Rolü” temasıyla 27-28 Kasım 2019 tarihlerinde, İstanbul Harbiye Askeri Müze’de gerçekleştirilecektir.

Amacı, sanayicinin buluşçu öğretim üyesiyle doğrudan görüşebilmesi, buluş hakkında daha nitelikli bilgi alabilmesini sağlamak olan Fuarda üniversite Teknoloji Transfer Ofisleri’nin patent başvurusu veya tescili yapılmış akademik buluşları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin Akademik Kuluçka Merkezlerinde bulunan Öğretim Elemanı Ar-Ge Şirketleri, Sanayi Ar-Ge Merkezlerinin patentleri, Ar-Ge inovasyon çalışmalarının ürünleri, üniversite ve sanayi işbirlikleri başarı öyküleri tanıtılacaktır. Fuar alanında üç ayrı noktaya yerleştirilecek terminallerden patentler incelenebilecek ve sergilendiği stant bilgisi görülebilecektir. Dolayısıyla sergilenen patentler, stant alanları dışında incelenebilecek, arama yapılabilecektir.

Etkinlik, ATTP – Alliance for Technology Transfer Professionals tarafından 10 CE (continuous education) puan ile akredite edilmiştir. Etkinlik süresince katılanlara, mesleki kariyerlerinde RTTP (Registered Technology Transfer Professional) unvanını almak isteyenlerin kullanabileceği geçerli bir belge olan ATTP 10 CE Puan sertifikası verilecektir.

Kongre oturumlarının konu başlıkları “Araştırma Sonuçlarının Ticarileştirilmesı̇nde Büyük Ölçekli Şirketlerin Rolü”, “Uluslararası Örneklerde Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemi”, “Yerleşik Sanayimizin Yeni ve Yerli Teknolojilere Yaklaşımı”, “Fikri Mülkiyet Temelli Akademik Girişimcilik”, “Türkiye’de Fikirden Ürüne Giden Süreçte Yeni Kurgular / Programlar / Destekler” ve “YAY (Yenilikçi Arayüz Yapılar) Platformu Ön Sonuçları Değerlendirmesi” olarak belirlenmiştir.

Sanayicilerimizin katılımında fayda görülen Kongreye katılım ücretsiz olup taslak program http://usimppatentfuari.org.tr/program adresinde yer almaktadır. Katılımcıların işbirliği görüşmeleri yapabilmeleri için sistem üzerinden davet göndermesi gerekmektedir. Kayıt ve patentler ile ilgili ikili görüşmeler için randevular http://usimppatentfuari.org.tr/ sayfasından yapılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası