UZAK ÜLKELERE HİZMET İHRACATI ANKET ÇALIŞMASI

2021-11-23

İşareti : 04/5000-4945

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz;

 

 Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, uzak ülkelere hizmet ihracatının geliştirilmesi için bir strateji belgesi oluşturulması yönelik çalışmaların başlandığı belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, ilgili çalışma hakkında hizmet ihracatı gerçekleştiren firmaların bir anket aracılığıyla görüşlerinin alınacağı ifade edilerek, anketten elde edilen geri dönüşlerin anılan strateji belgesi kapsamında oluşturulacak eylem planlarında değerlendirmeye alınacağı ve ilgili firmaların ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları sorunlara yönelik planlamaların yapılacağı bildirilmiştir.

Bu itibarla, 26 Kasım 2021 tarihine kadar aktif durumda olan ve (http://s.alchemer.com/s3/f3b078e82aa6) uzantısından erişilebilecek anket çalışmasını bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası

ONLINE HİZMETLER