ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ TASLAKLARI GÖRÜŞ TALEBİ

    30 Temmuz 2020

İşareti : 05/5000-3407
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmış olup uygulama yönetmeliklerinin hazırlamasına ilişkin çalışmalar Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bu çerçevede hazırlanan “Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı”, “CE İşareti ve Diğer Uygunluk İşaretleri Yönetmeliği Taslağı”, “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği Taslağı” ve “Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği Taslağı”na https://ugdgm.ticaret.gov.tr/ adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bahse konu yönetmelik taslakları hakkındaki görüşlerinizin ekte yer alan görüş bildirme formu formatında 4 Ağustos 2020 Salı gününe kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: dim@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek : Görüş Bildirme Formu (1 sayfa)