UMMAN / REKABET MEVZUATI

2021-02-22

İşareti : 05/5000-938

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'na Muskat Ticaret Müşavirliğimizden iletilen bir yazıya atfen, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı tarafından Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesine Dair Sultanlık Kararnamesi kapsamında çıkarılan Bakanlık Kararnamesi ile rekabet alanında tekelleşmenin önlenmesinin hedeflendiği bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca, bahse konu Kanuna göre, pazarda payı %35'in üzerine çıkan ve fiyatları veya arzı etkileme gücüne sahip olan kişilerin pazara hâkim kabul edileceği, pazar koşulları gereği söz konusu durumda bulunan firmaların Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları ve durumu gerekçeli bir şekilde açıklamalarının beklendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu kararın Arapça ve İngilizce dillerinde metni ile 2014 tarihli Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesine Dair Sultanlık Kararnamesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Umman Rekabet Mevzuatı.pdf