ULUSLARARASI ÖĞRENCİ STAJ PROGRAMI

2021-05-05

İşareti : 08/5000-2047

İrtibat : ik@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda, ülkemizin yükseköğretim düzeyinde uluslararası öğrencilere yönelik kamu kaynaklı burs programı olan Türkiye Burslarının, 2012 yılından beri yürütülmekle olduğu ve son 10 yıllık süreçte devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim gören uluslararası öğrenci sayısı 200 bine yaklaştığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ülkelerinin en iyileri arasında olan Türkiye Burslusu öğrencilerin, ülkemizde bulundukları ilk yıl Türkçe'yi iyi düzeyde öğrendiği, anadilleri dışında çok dilli ve çok kültürlü bir şekilde mezun oldukları, hem ülkelerini hem de Türkiye'yi iyi bilen mezunların bulundukları pozisyon itibarıyla, ülkelerimiz arasındaki siyasi, sosyal, kültürel, ticari, akademik vb. ilişkilere çok boyutlu olarak katkı sağladıkları belirtilmektedir.

Ayrıca, bahse konu mezunların akademiden medyaya, sağlık alanından ticarete kadar her alanda yetişerek, bulundukları pozisyon itibarıyla ekonomik anlamda ülkemiz ekosisteminin bir parçası olabilecek ve bilhassa yurtdışı ile ticari ilişkileri bulunan firmalarımıza destek sunabilecek birçok Türkiye mezununun bulunduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizde öğrenimlerini görmüş, Türkçe bilen ve aynı zamanda 178 farklı ülkeyi tanıyan uluslararası öğrencilerin, ülkemizde öğrenim gördükleri sürede gerçekleştirecekleri 1-2 aylık staj imkânı ile edindikleri bilgileri sahada tecrübeye dönüştürmenin hedeflendiği belirtilmektedir.

Uluslararası öğrencilerin staj yapabilmesi ve firmalarda iş sağlığı ve güvenliği açısından güvende olmasını teminen staja ilişkin prim ödenmesi sadece üniversitelerimizin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu nedenle, öncelikle İstanbul, Ankara ve Konya'da başlatılacak olan program için adı geçen şehirlerde bulunan üniversitelerimizle de görüşülerek staja ilişkin prim ödemesi sorunu çözüme kavuşturulmuştur. Bu doğrultuda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülecek olan Uluslararası Öğrenci Staj Programı kapsamında, stajyer öğrenci isteyen firmaların Ek'te bulunan formu doldurarak staj@turkiyeburslari.gov.tr adresine göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
StajFirmaBilgiFormu.pdf