ULUSLARARASI KÜMELENME PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

    4 Ekim 2019

İşareti : 05/5000-2719
İrtibat : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, ulusal koordinasyonu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülen Avrupa Birliği’nin, “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında “Uluslararası Kümelenme (Cluster Go International)” konulu proje teklif çağrısının yayınlandığı, çağrının amacının sektörel ve coğrafi sınırlara bağlı kalmadan kümeler ve iş ağları arasındaki iş birliğini güçlendirmek olduğu ifade edilmektedir. Bu çağrı kapsamında, uluslararası işbirliği stratejilerinin geliştirilmesi, yeni marketler için ortak hedefler belirlenmesi ve Avrupa dışındaki ülkelerde bulunan KOBİ’leri de içine alan uluslararası bir iş birliği ağının oluşturulması hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihi 30 Ekim 2019 olan proje teklif çağrısına Avrupa Komisyonunun (https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2019-3-01-clusters-go-international) internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası