ULUSAL MESLEK STANDARDI VE ULUSAL YETERLİLİK GÜNCELLEME

    13 Aralık 2018

İşareti : 08/5000-3176
İrtibat : ik@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan alınan bir yazıya atfen; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda inşaat sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında, Su Yalıtımcısı (Seviye 3) mesleğinde ulusal meslek standardının (UMS) ve ulusal yeterliliğin (UY) hazırlandığı bildirilmektedir. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21/3 maddesi uyarınca yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu UMS ve UY’lere https://www.myk.gov.tr/indeks.php/tr/goerue-suerecinde-olan-taslak-meslek-standartlar ve https://www.myk.gov.tr/indeks.php/tr/goerue-suerecinde-olan-taslak-meslek-yeterlilikler adreslerinden ulaşılabilmekte olup, güncelleme çalışmalarına ilişkin görüş talep edilmektedir. Bu çerçevede; bahse konu UMS ve UY ‘lere ilişkin görüşleri olan üyelerimizin, güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere en geç 20 Aralık 2018 tarihine kadar Odamız İnsan Kaynakları Müdürlüğüne (ik@aso.org.tr) görüşlerini göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası