ULUSAL MESLEK STANDARDI VE ULUSAL YETERLİLİK GÜNCELLEME

    15 Mayıs 2020

İşareti : 08/50-2082
İrtibat : ik@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan alınan bir yazıya istinaden; Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için ulusal meslek standartları ile ulusal yeterlilikleri belirlemekte olduğu, ulusal yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürüttüğü ifade edilmektedir.


Yazıda devamla, meslek standartlarının, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlandığı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Yürürlükte olan ulusal meslek standartlarının ise en geç (5) yılda bir yeniden değerlendirildiği veya beş yıllık süre geçmemekle birlikte alınan ve uygun görülen güncelleme taleplerinin de değerlendirildiği, güncelleme yapılmasına karar verilen ulusal meslek standartları ile ilgili güncelleme çalışmalarını yürüttüğü vurgulanmaktadır.


Bu çerçevede, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe MYK koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yürürlüğe giren “Kuaför (Kadın) (Seviye 4)”, “Kuaför (Erkek) (Seviye 4)”, “Güzellik Uzmanı (Seviye 4)”, “Makyaj Uzmanı (Seviye 5)”, “Makyaj Uygulayıcısı (Seviye 3)”, “Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı (Seviye 3)”, “Dövme ve Takı (Piercing) Uygulayıcısı (Seviye 3)” ve “Masaj Uygulayıcısı (Seviye 3)” Ulusal Meslek Standartları ve ilgili Ulusal Meslek Standartlarına dayalı olarak hazırlanan Ulusal Yeterliliklere sektörden güncelleme taleplerinin geldiği ve gelen güncelleme taleplerinin uygun bulunduğu bildirilmektedir.


Bu kapsamda Ek.1 ve Ek.2’de sunulan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere ilişkin başlatılacak olan güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere görüş ve değerlendirmeleri olan üyelerimizin, Ek.3’de yer alan güncelleme talep formları aracılığıyla 21 Mayıs 2020 tarihine kadar Odamız İnsan Kaynakları Müdürlüğüne (E-posta: ik@aso.org.tr ) görüşlerini iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :
1- Güncelleme Talep Formları
2- Güncellenecek Ulusal Yeterlilikler
3- Güncellenecek Ulusal Meslek Standartları