Ulusal Meslek Standardı Hk.

    27 Temmuz 2020

İşareti : 08/5000-3374
İrtibat : ik@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

TOBB ‘den alınan bir yazıda, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından gönderilen yazıya atfen; MESS ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında beş yıllık yürürlülük süresi dolan ulusal yeterliliklerin güncellenmesi kapsamında tamamlandığı belirtilen “Matkap Tezgah İşçisi (seviye 3 ve 4)” ile “Tornacı (Seviye 3 ve 4) taslak yeterlilik çalışmaları hakkında görüş talep etmektedirler.

Söz konusu taslak çalışmalara https://www.mess.org.tr/tr/meslek-standartlari/ulusal-yeterlilikler/ adresinden ulaşılabilmekte adresinden erişim sağlanabilmekte olup bahse konu meslek standartlarına ilişkin görüşleri olan üyelerimizin 29.07.2020 tarihine kadar ilgili görüş ve değerlendirmelerini goksu.alemdar@tobb.org.tr e- posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası