ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI

2020-11-18

İşareti: 05/5000-4895

İritbat : dim@aso.org.tr

 

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI

Sayın Üyemiz;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Bakanlıkça hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın (2017 – 2023) Yüksek Planlama Kurulu Onayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu ve bu plan kapsamında toplumdaki enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin gelişimini izleme amacıyla enerji verimliliği bilinç endeksinin oluşturulduğu bildirilmektedir.

Bahse konu raporun son hali Ek’te yer almakta olup aynı zamanda Bakanlık internet sayfasından da erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Ulusal En. Ver. Eylem Planı 2017 - 2023.pdf