UFUK AVRUPA PROGRAMI TANITIM ETKİNLİĞİ

2021-05-03

İşareti : 05/5000-1992

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği'nin araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracı olan Ufuk Avrupa Programının iklim, enerji, mobilite, dijital, endüstri ve uzay alanlarındaki 2021-2027 dönemindeki ilk proje teklif çağrılarının önümüzdeki haftalarda açılmasının beklendiği, söz konusu çağrılar kapsamında temel araştırma projelerinden pazara açılma ve ticarileşmeye kadar, tüm aşamalardaki teknoloji geliştirme faaliyetlerinin destekleneceği, program çağrılarına araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, erken aşama teknoloji tabanlı girişimler, kamu kurumları, KOBİ'ler ve firmaların  başvuru yapabileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 4 Mayıs 2021 tarihinde saat 13.30'da Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sn. Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı Sn. Prof. Dr. Hasan Mandal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sn. Dr. Ali Taha Koç'un açılış konuşmacısı olarak yer alacağı ve sağlık alanındaki desteklerin tanıtılacağı çevrim içi bir etkinlik gerçekleştirilmesi planlanmakta olup etkinlik bağlantı ve kayıt bilgileri https://www.ab.gov.tr/52518.html adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Ufuk Avrupa Programı:

  • 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın önemli sivil Ar-Ge ve yenilik programlarından biridir. 2021-2027 döneminde uygulanacak Program kapsamında, pazar yaratma potansiyeline sahip yenilikçilik faaliyetleri başta olmak üzere, araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında sağlanacak destekler ile AB'nin küresel rekabet edebilirliğinin artırılması hedeflenmektedir.
  • Ufuk Avrupa Programı ve öncül programlarına ülkemiz tam üyelik müzakereleriyle birlikte, 2003 yılından bu yana AB üye devletleriyle eşit şartlarda katılım sağlamaktadır.
  • Bu programın ülkemizdeki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından sağlanmaktadır.