UFUK AVRUPA DİJİTAL, ENDÜSTRİ VE UZAY KÜMESİ BİLGİ GÜNÜ

2023-01-23

İşareti : 05/5000- 294 

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği'nin teknolojik gelişmeleri desteklemek amacıyla yürüttüğü Ufuk Avrupa Programı çerçevesinde "Dijital, Endüstri ve Uzay" başlığı altındaki hibe ve destek programlarını tanıtmak amacıyla 26 Ocak 2023 Perşembe saat 14:00'te TOBB İkiz Kuleler'de "Ufuk Avrupa Dijital Endüstri ve Uzay Kümesi Bilgi Günü" gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Söz konusu etkinlikte, Avrupa'nın ve Türkiye'nin endüstriyel geleceği için stratejik olarak önemli olan kilit teknolojileri destekleyen 6 alandaki hibe çağrıları hakkında TÜBİTAK yetkilileri tarafından sunum yapılacak olup ardından TÜBİTAK yetkilileri ile birebir görüşmeler sağlanabileceği iletilmiştir.

Etkinliğe https://anket.tobb.org.tr/#/anket/deug adresi üzerinden kayıt yaptırılabilecek olup çağrılara ilişkin liste ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

Not: Ufuk Avrupa Programı Bilgilendirme

Ufuk Avrupa Programı, özel sektörü bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek, yenilik kapasitesi ile istihdamı artırmak ve rekabetçiliği sağlamak amacıyla Avrupa Birliği tarafından yürütülmekte, bu program çerçevesinde 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Avroluk bütçe ile bilim ve yenilik faaliyetleri desteklenmektedir.

Ufuk Avrupa Programı kapsamında "Dijital, Endüstri ve Uzay" başlığı altında ülkemiz işletmelerinin de faydalanabileceği hibe çağrıları yayınlanmıştır. Çağrılar, Avrupa'nın ve Türkiye'nin endüstriyel geleceği için stratejik olarak önemli olan kilit teknolojileri desteklemekte ve;

  • İklim- nötr, döngüsel ve dijitalleştirilmiş üretim
  •  Dayanıklı endüstriler için kilit stratejik değer zincirlerinden özerklik,
  • Veri ve veri işleme teknolojileri,
  • Rekabet ve yeşil mutabakata uyum için dijital ve gelişmekte olan teknolojiler
  • Dijital ve endüstriyel teknolojilerin insan merkezli ve etik gelişimi
  •  Uzay-tabanlı altyapıların geliştirilmesi

konularında destekler sunmaktadır. Başlık kapsamında 1,5 Milyar Avro'luk bir bütçe öngörülmektedir

 


Ek Listesi:
Ufuk Avrupa Dijital, Endüstri ve Uzay Kümesi Bilgi Günü Programı.pdf
Dijital, Endüstri ve Uzay Kümesi Çağrıları.pdf
ONLINE HİZMETLER