TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NİN KAĞIT BASKISININ KALDIRILMASI HK.

2022-01-13

İşareti: 05/5000-213

İrtibat : sicil@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Yeşil Mutabakat Eylem Planı hedefleri doğrultusunda, 01.01.2022 tarihinden itibaren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin kâğıt baskısının kaldırılarak tamamen dijital ortamında yayımlanmasına karar verildiği bildirilmiştir.

TOBB'un ilgili duyurusuna ve Ticaret Sicil Gazetesi dijital ortamına; https://www.ticaretsicil.gov.tr/ bağlantısı üzerinden ulaşabileceğiniz hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

ONLINE HİZMETLER