TÜRKİYE-SRİ LANKA 2. DÖNEM KEK TOPLANTISI

    6 Mayıs 2019

İşareti : 05/5000-1256
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Türkiye-Sri Lanka Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi (KEK) II. Dönem Toplantısının, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ile Sri Lanka Sanayi ve Ticaret, Uzun Süredir Yerlerinden Edilmiş Kişilerin Yeniden İskanı, İşbirliği, Kalkınma ve Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Bakanı Sayın Rishad Bathiudeen eş başkanlıklarında, 22-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Kolombo’da gerçekleştirileceği ve anılan toplantı sonucunda II. Dönem KEK Mutabakat Zaptının imzalanmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Mutabakat Zaptında yer almasında fayda görülen hususlara ve ayrıca Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk için hazırlanacak dosyada yararlanmak üzere Türkiye-Sri Lanka ilişkileri kapsamında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Bu itibarla, anılan dosyanın hazırlıklarında kullanılmak ve Mutabakat Zaptında yer almak üzere, Sri Lanka ile ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 08 Mayıs 2019 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar TOBB’a (E-Posta: anara.daylan@tobb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası