TÜRKİYE BURSLARI 2019 YILI PLANLAMASI

    7 Aralık 2018

İşareti : 05/5000-3104
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın yazısına atfen, ülkemizin dünya ile ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda geliştirmekte olduğu ilişkilerin uluslararası öğrenciler tarafından da tesis edilecek bağlar ile güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Türkiye Burslarının, ülkemizin hedefleri, kurumlarımızın talepleri, muhatap ülkelerin ihtiyaçları ve öğrencilerin beklentilerinin birlikte değerlendirildiği kapsamlı bir planlama süreciyle yürütüldüğü belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, Türkiye Bursları uygulamasının 2019 yılında bir adım öteye taşınabilmesi amacıyla stratejik hedefler doğrultusunda işbirliği yürütülen ve/veya yürütülmesi planlanan alanlar ile ülkeler özelinde şirketler tarafından yapılan/yapılması planlanan yatırımlara dair bilgiye, bu yatırımlar kapsamında ilgili ülkelerde karşılaşılan insan kaynağı ihtiyacı doğrultusunda burslandırma yapılmasında fayda görülen yükseköğrenim düzeyi ve eğitim alanlarına dair görüş ve değerlendirmeler talep edilmektedir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin TOBB’a iletilmek üzere, 11 Kasım 2018 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası