TÜRK-RUS ORTAK SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

    11 Aralık 2018

İşareti : 04/5000-3168
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu 13. Dönem Toplantısı’nın 20-21 Aralık 2018 tarihlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde düzenleneceği bildirilmekte olup, toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Söz konusu Çalışma Grubu tüm sanayi sektörlerini kapsamakta olmanın yanı sıra, bilahare metalürji, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, gemi ve yat inşa alt grupları da oluşturulmuştur.

Bu hususta Odamız üyelerinin tespit, görüş ve önerilerinin TOBB’a iletilmek üzere 14 Aralık 2018 tarihine kadar Odamıza (e-posta: ticaret@aso.org.tr )gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası