Türk Parası’nın Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ Hk.

    21 Kasım 2018

İşareti : 04/5000-2900
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin tebliğin (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.


Yazıda devamla, bahse konu Tebliğ’in birinci fıkrasına dayanılarak ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Genelge’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlandığı bildirilmektedir.


Bu itibarla, söz konusu Genelge aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :İhracat Bedelleri (14 sayfa)