Türk Gıda Kodeksi Hk.

    18 Aralık 2019

İşareti : 04/5000-3708
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereği Bakanlık tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi-Baharat Tebliği” taslak metninin https://www.tarimorman.gov.tr/GKM adresinde “Duyurular” bölümünde görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu taslağa ilişkin görüşlerinizin taslak metinle birlikte web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak, en geç 25/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe ve elektronik ortamda kodeks@tarimorman.gov.tr adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası